تیم امنیتی اپل به لطف مسائل Wi-Fi با مشکلاتی روبرو است. ابتدا، آسیب پذیری ترسناک KRACK که در ماه اکتبر برای دسترسی به رمزنگاری Wi-Fi کشف شده است. در حال حاضر محققان از آزمایشگاه Tencent Keen Lab از روش هکی استفاده کرده اند که از طریق Wi-FI و فقط از چهار اشکال برای اجرای نرم افزارهای مخرب بر روی آیفون 7 که آخرین سیستم عامل یعنی iOS 11.1 را دارا بوده است، استفاده کرده اند.

ادامه مطلب