سال 2017 سال هوشمندانه ای برای هوش مصنوعی بود، نه فقط از لحاظ پیشرفت تکنولوژی، بلکه برای تکامل درک ما از تاثیر AI بر جامعه ما. در اینجا پیش بینی های من در مورد دو موضوع که به تمرکز اصلی AI در سال 2018 تبدیل خواهند شد وجود دارند.

ادامه مطلب