اگر شما MacOS High Sierra را اجرا می کنید، اجازه ندهید کسی در نزدیکی Mac شما قرار بگیرد. هر کسی می تواند به Mac شما وارد شود و سطح دسترسی مدیریت برای تغییر رمز عبور را به دست بیاورد، دسترسی به تمام اطلاعات موجود در حساب اصلی را داشته باشد و کاربر اصلی را قفل کند. خوشبختانه، یک پچ باید بتواند این مشکل را حل کند، همانطور که اپل دارد بر روی آن کار می کند.

ادامه مطلب