به گفته محققان امنیتی که در سال های گذشته در مورد این مشکل هشدار داده بودند ، بیش از یک میلیون نفر یک برنامه جعلی WhatsApp را دانلود کرده اند، اما این فقط قسمت کوچکی از مشکل است. تنها در سال گذشته گوگل برنامه هایی را پیدا کرده است که بسیار شبیه به برنامه های واقعی بوده اند - از WhatsApp تا فیس بوک، Instagram و بسیاری دیگر - اما در واقع تقلب به دنبال ایجاد سریع برای توسعه دهنده است.

ادامه مطلب