انتقام گرفتن از هکرها وسوسه انگیز است، اما نابودی های آن به مراتب بیشتر از مزیت های آن است. از مورد حمله قرار گرفتن توسط هکرها خسنه شده اید، برخی از سازمان ها مشتاق به حمله به مجرمان سایبری هستند - اما خطر "حمله متقابل" احتمالا بیشتر از هر گونه منفعتی می باشد.

ادامه مطلب