محققان هشدار دادند هکرها با استفاده از بدافزار Triton موفق به بستن عملیات صنعتی در خاورمیانه شده اند.

ادامه مطلب