همان طور که تهدیدات به طور مداوم تکامل یافته است، امنیت نیز پیشرفت کرده است. امروزه، شرکت ها نیاز به راه حل هایی دارند که می تواند در برابر هکرها که از روش های هدفمند و پیچیده استفاده می کنند، ایستادگی نماید و از احتمال وقوع نقض اطلاعات، جلوگیری نماید.

ادامه مطلب