به یاد دارید زمانی که گفتید: "هیچ چیز برای پنهان کردن ندارید؟" معلوم شد که دارید. اگر این امر یک رابطه مخفیانه که شما از همسر خود پنهان کرده اید نیست، می تواند محل کار فوق محرمانه شما باشد که در حال حاضر دقیقا بر روی نقشه برای هر کسی قابل مشاهده است.

ادامه مطلب