توانایی Netflix برای به مشاهده و بررسی دقیق عادت ها در مجموعه داده های وسیع خود، سوالات مربوط به دسترسی کارمندان این شرکت به اطلاعات شخصی مشتریان را مطرح کرده است.

ادامه مطلب