در سال 1995 فیلمی اکران شد به نام هکرها. که در آن صحنه ای وجود داشت که شخصیت های اصلی لیستی از رایج ترین رمزهای عبور را که مردم استفاده می کنند، نشان می دهد. آنها بدترین کلمات را پیش بینی کردند: عشق، جنسیت، راز و خدا. 22 سال بعد، میلیون ها نفر از مردم هنوز از کلمات عبوری استفاده می کنند که به همان اندازه وحشتناک است.

ادامه مطلب