اگرچه ما امروز نمی توانیم بدون گوشی های هوشمند خود کار کنیم، باید بسیار مراقب باشیم، زیرا می تواند بسیار آسیب پذیرتر از آنچه فکر می کنیم باشد. هک کردن دیگر فقط یک موضوع جالب برای هالیوود یا حتی تهدیدی برای شرکت های بزرگ و شرکت های چند ملیتی نیست.

ادامه مطلب