یک آسیب پذیری zero-day در برنامه پیام رسانTelegram به مهاجمان اجازه داد تا یک فرم جدید بدافزار را با توانایی های مختلف از جمله ایجاد یک تروجان برای معدن کاوی ارز های دیجیتال گسترش دهد.

ادامه مطلب